ZIELONOŻÓŁTA CHMURA DRYFUJE W NASZĄ STRONĘ

Badacze zajmujący się historią rodziny Haberów, bardzo często spierają się co do przyczyn samobójczych śmierci Clary Immerwahr

i jej wnuczki Claire Haber. Liczne kontrowersje związane są m.in.

z brakiem przekonywujących dowodów takich jak listy pożegnalne czy pamiętniki.

W związku z zaangażowaniem Fritza Habera

w rozwój broni chemicznej i działalnością naukową obu kobiet ich śmierć interpretowana jest jako radykalny akt sprzeciwu wobec zbrodniczym działaniom wojennym. Urodzona we Wrocławiu Immerwahr, której historia została upamiętniona m.in. przez umieszczenie tablicy pamiątkowej na budynku Uniwersytetu Wrocławskiego, stała się jednym z ważniejszych symboli pacyfizmu.

Portret Fritza Habera, fotografia cyfrowa, 50x33 cm, 2020.

W swojej pracy zastanawiam się czy możliwe jest precyzyjne określenie motywacji osób, których samobójstwo określane jest jako akt polityczny. Opierając się na źródłach historycznych i relacjach nielicznych świadków, interpretujemy biografię obu kobiet,

tak jak chcielibyśmy je widzieć - akt radykalnej autodestrukcji można w takim wypadku uznać za bohaterstwo.

Praca powstała dzięki stypendium Prezydenta Wrocławia.

Ministerstwo ds. Samotności, fotografia cyfrowa, 50x33 cm, 2020.

Widok wystawy: Pracownia Portretu, Łódź, 2021, fot.: Maciej Łuczak

Ministerstwo ds. Samotności 2, fotografia cyfrowa, 50x33 cm, 2020.

Ogród Clary, 110x90, akryl na płótnie, 2020.

Ogród Clary,40x35 cm, akryl na płótnie, 2020.

Ogród Clary, 24x34 cm, rysunek na papierze, 2020.

Ogród Clary, 24x34 cm, rysunek na papierze, 2020.