SNAFU

SNAFU, wideo, 10 min, 2021


Praca zrealizowana z Dominiką Łabądź. 

Współpraca artystyczna i scenariusz: Konrad Góra.


SNAFU to powszechnie używany skrót od: Situation Normal: All Fucked Up.

Akronim wywodzi się z popularnego slangu wojskowego. Oznacza, że sytuacja jest zła, ale to normalny stan rzeczy. Uważa się, że powstał w Korpusie Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych podczas II wojny światowej.


W latach 1943-1945 armia amerykańska dystrybuowała wśród żołnierzy serię czarno-białych animowanych filmów instruktażowych dla dorosłych Szeregowiec Snafu. Filmy zostały zaprojektowane w celu szkolenia personelu wojskowego o bezpieczeństwie, prawidłowych nawykach sanitarnych, a także w celu poprawy morale żołnierzy.

Współcześnie akronim używany jest jako rzeczownik i oznacza sytuację naznaczoną błędami lub chaosem.