SAY DO YOU REMEMBER DANCING IN SEPTEMBER

k48-Projekt 96: #monumentum, k48, Wiedeń (AT)

SAY DO YOU REMEBER DANCING IN SEPTEMBER

Karolina Balcer, Iwona Ogrodzka (Why Quit)

Tort biszkoptowo-czekoladowy, wódka Sobieski, wideo.

Wydarzenie zorganizowane dzięki wsparciu KulturKontakt Austria.


 

W 2013 roku w 330. rocznicę odsieczy wiedeńskiej na wzgórzu Kahlenberg wmurowano kamień węgielny pod budowę pomnika króla Jana III Sobieskiego. W 2017 roku nieznani sprawcy pomalowali kamień węgielny na czarno. We wrześniu 2018 roku odbyły się demonstracje Identitarian-Demo i grup antyfaszystowskich.


Pomnik z brązu ma przedstawiać Sobieskiego na koniu, z atrybutami władzy. Autorem projektu jest prof. Czesław Dźwigaj, twórca wielu monumentalnych realizacji, najczęściej kojarzony z pomnikami Jana Pawła II. Otwarcie pomnika planowane było
na listopad 2018 roku, jednak w ostatniej chwili, tuż po zakończeniu jego budowy, burmistrz Wiednia i prezydent Krakowa zdecydowali, że pomnik pozostanie w Polsce.


Pomniki i ich ustawienia w przestrzeni publicznej są często wykorzystywane jako narzędzie w konfliktach politycznych. W pracy interesuje nas  nie tylko eurocentryczny charakter pomnika i jego związek z prawicowymi poglądami politycznymi. Staramy się stworzyć przestrzeń do dyskusji i pokazać, że polityczna bierność i ignorancja może być jednym z głównych powodów obniżenia poziomu debat publicznych.