O WODZIE

O wodzie, kadry z pracy wideo, wideo HD, 9 min 46 sek, 2021

Praca zrealizowana z Kingą Bartniak w ramach rezydencji artystycznej Odkrywki.

Wideo (9 min) + zbiór opowiadań, Opolno-Zdrój, lipiec 2021.

Gałązki brzozy w kształcie litery „Y” Jerzy Rosołowicz używał do wykrywania żył wodnych. Rytuał detekcji niewidocznych cieków stosowany był przez artystę głównie do podtrzymywania relacji

z przyjaciółmi i nawiązywania nowych kontaktów społecznych.

Anna Markowska. Sztuka podręczna Wrocławia. Od rzeczy do wydarzenia. Wrocław 2018.

To były najlepsze wakacje. Takie, do których będziemy często wracać wspomnieniami.

Razem z dziećmi szukałyśmy wody ukrytej w podziemnych korytarzach, słuchałyśmy kukurydzy

i pisałyśmy opowiadania. O szumiącej w pobliżu kopalni myślałyśmy bez ustanku.


O wodzie, książka. 2021

O wodzie, dokumentacja działań zrealizowanych w trakcie rezydencji, 2021