MARIA

MARIA, wideo, 21 min 50 sek, 2019

Co tak naprawdę znaczy dbanie o rodzinę? I kiedy jest odpowiedni moment na wszczęcie rewolucji? Czy można podejmować takie ryzyko, kiedy jest się kobietą, matką, chłopką?

Maria to efekt rocznej pracy dokumentującej życie mieszkanek mojej rodzinnej wioski. Zebrane materiały: nagrania, rozmowy i notatki posłużyły do stworzenia biografii Marii, fikcyjnej bohaterki, która przeczuwając nadchodzące zagrożenie, przyłącza się do powstania. Zawieszona w nieokreślonym miejscu i czasie opowieść to próba uzupełnienia historii Łukowicy o biografię kobiety, która sprzeciwia się panującemu w jej najbliższym otoczeniu konformizmowi, decyduje się na walkę o lepszą przyszłość

i w imię tej walki, opuszcza swoje dzieci.

https://vimeo.com/379746627